TEATED 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBANDKU JUMAL TEILE MITMEKORDSELT TAGASI SEE HEA, MIDA TE KOGUDUSE PÜSIMA JÄÄMISEKS JA ELU EDENDAMISEKS TEETE JA TEGEMAS OLETE!

Armas Järva-Jaani koguduse liige ja toetaja!
Kirikuaasta hakkab peagi lõppma. Südamlik tänu kõikidele, kes on teinud oma selle aasta liikmeannetuse ning toetanud meie kogudust käärkambri restaureerimisel ja kiriku kütte heaks annetades. Eriliselt täname teid, kes te toetate kogudust igakuiselt. 14. novembri seisuga on liikmeannetusi laekunud 82-lt koguduseliikmelt kokku 3 775,50 eurot. Koguduse nõukogu on eelarvesse arvestanud aga 180 liikme panuse ehk 6400 eurot. Eelmisel aastal ei õnnestunud planeeritut täita, kuid loodame, et käesoleval aastal suudame seda ühiselt. Puuduvad veel 98 liikme annetused ehk 2624,50 eurot. Liikmeannetuse suuruseks on 1% aasta netosissetulekust, õpilastele ja püsiva sissetulekuta liikmetele 15 eurot aastas. Liikmeannetust saab teha pangaülekandega EELK Järva-Jaani koguduse arveldusarvele EE191010702010401000 SEB pangas märksõnaga „liikmeannetus“ või koguduse kantseleis (Pikk 54) teisipäeviti ja neljapäeviti kella 10-13. Toetusannetusi saab teha iga heasoovija, märkides pangaülekandele sõna "annetus". Andku Jumal Teile mitmekordselt tagasi see hea, mida Te koguduse püsima jäämiseks ja elu edendamiseks teete ja tegemas olete!
Tänumeeles ja õnnistust soovides
Koguduse juhatus ja õpetaja Katrin-H. Melder

← kõik uudised   ↑ üles