TALITUSED  Leer

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED

Ristimine

Leer

Piht

Kihlus ja laulatus

Kodukülastus

Õnnistamine

Matus


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEB



Leer

Konfirmatsioon ehk leeriõnnistamine tähendab ristimise kinnitamist (ladina keeles confirmare - kinnitama): täisealine inimene tunnistab leerijumalateenistusel oma lapsepõlves vanemate poolt soovitud ja toimetatud ristimist. Tehes seda kinnitab ta oma usku Jumalasse ja tunnistades selle kiriku, kus ta konfirmeeritakse, oma pühakojaks.

Inimene saab kristlikku usku oma usuks tunnistada üksnes siis, kui ta teab, mida see usk tähendab ja millele ta oma lootuse paneb. Leerikool (saksa k. lehren‘õppima, õpetama' ) tähendabki aega, mil õpitakse tundma ristiusu ja koguduseelu põhitõdesid ning antakse orientiirid kristlasena elamiseks. Selline õpiaeg on eelnenud täisealiste ristimisele ja konfirmatsioonile läbi kogu kiriku ajaloo. Õpetust ja õppimist on vaja, et teha teadlikke otsuseid.


Mida leeriskäimine annab?

Konfirmatsiooni läbi saab ristitud koguduseliikmest täisõiguslik koguduse liige. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel (valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks). 
Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös ning kasvada usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Millal on õige aeg tulla leeri?
Leeriiga algab tänapäeval 15. eluaastaga. Algselt oligi leer mõeldud noortele - "leerist lahtisaanu’ tunnistati täiskasvanud ja iseseisvaks inimeseks. Tänapäeval ei ole leer enam küpsuseksam, vaid ettevalmistus kogudusega liitumisele. Seepärast võib seda teed ette võtta igas eas - ka siis, kui endale tundub, et ‘õige aeg on juba möödas.’ Mõnikord tulevadki leeri just need, kellel esimene noorus juba seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järgi mõtelda.

Kas on õige tulla leeri, kui ei ole veel ise usus kindel?
Leerikooli on teretulnud ka see, kes peab end ristiusku puudutavates küsimustes kahtlejaks. Leer ongi mõeldud otsijatele ja ausatele küsijatele. Kahtlused kuuluvad lahutamatu osana inimeseksolemise ja elu juurde. Kristlik usk ei ole pime kuulekus kellegi poolt sõnastatud tõdedesse, vaid pigem pidev liikumine mõistmise ja selguse suunas. Just leeris on teil hea võimalus uurida ja arutada, mida tähendab ristiusk ja elu kristlasena. Leer on Jumala ja iseenda tundmaõppimise koht. Lõpliku otsuse kogudusega liitumiseks teeb igaüks leerikooli jooksul.

Mingeid eelteadmisi leerikooli tulijalt ei nõuta. Oluline on siiras huvi ja valmisolek osaleda leeritundides, jumalateenistustel, teistega oma mõtteid jagada ning arutleda.
Kui te ei ole ristitud, siis pole seegi takistuseks. Sel juhul ristitakse teid enne leeriõnnistamist (konfirmeerimist).

Meie koguduses toimub leerikool 2 korda aastas ning kestab ca 2 kuud. Püüame olla võimalikult paindlikud, et osaleda saaksid ka tööl käivad ja/või pereinimesed ning et keegi ei peaks õnnistusest ilma jääma.
Kui teil on tõsiseid põhjuseid, miks Te leerikoolis osaleda  ei saa (haigus, elukoht välismaal vms), siis on erandkorras võimalik läbida leeriõpe individuaalprogrammi järgi.

Teata oma soovist tulla leerikooli või saada individuaalset leeriõpetust koguduse õpetajale.  

|↑ üles|