TALITUSED  Kihlus ja laulatus

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED

Ristimine

Leer

Piht

Kihlus ja laulatus

Kodukülastus

Õnnistamine

Matus


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBKihlus ja laulatus

Kirik toetab perekonda ja perekonna loomist. Jumal on andnud abielu selleks, et mees ja naine võiksid kogeda õnne, toetada teineteist ja kasvatada lapsi.
Kristlik abielu algab laulatusega, kus mees ja naine sõlmivad omavahel Jumala nimel kristliku abielu. Sellega seob pruutpaar ennast jäädavaks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse tunnistaja. Laulatus on ka eestpalve- ja õnnistustalitus, millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse täitmiseks Jumalalt õnnistust.

Kirikliku laulatuse eelduseks on, et nii mees kui naine on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud) liikmed. Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleks neil läbida leerikool või ristimisele ja konfirmatsioonile eelnev õpe individuaalprogrammi ulatuses.
Kui üks abielluda soovijatest on mõne teise kristliku kiriku (roomakatoliku, õigeusu, baptisti vm) liige, siis lepitakse laulatustalituse läbiviimise kord kokku mõlema kiriku vaimulikega.
Loomulik on, et ennast lasevad laulatada ka varem registreeritud, ent laulatamata jäänud abielupaarid. Sellist abielu õnnistamist palutakse sageli näiteks seoses pulma-aastapäevaga, kuid sobilik on ka igasugune muu aeg. See on aeg oma elu - sealhulgas ka abielu - Jumala hoolde usaldada ning Temalt õnnistust ja kaitset paluda.

Abielu registreerimine

Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melderil on õigus abielu ka registreerida. Pruutpaar, kes soovib end meie kirikus laulatada, saab siinsamas läbi viia ka riikliku registreerimistalituse ega pea selleks eraldi pöörduma perekonnaseisuametisse. Kirikuõpetaja viib registreerimise läbi laulatustalituse käigus.

Soovist oma abielu Järva-Jaani kirikus registreerida ja/või laulatada tuleks aegsasti teada anda koguduse õpetajale.

|↑ üles|