TALITUSED  Õnnistamine

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED

Ristimine

Leer

Piht

Kihlus ja laulatus

Kodukülastus

Õnnistamine

Matus


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBÕnnistamine

Jumal on õnnistuse allikas. Õnnistus on kestev loomise and inimkonnale ja kogu maailmale. Seda õnnistust on Jumal uuendanud Jeesuse Kristuse kingitud lunastuse kaudu. Me saame sellest osa Püha Vaimu läbi, eelkõige sakramentides, aga ka teiste vaimulike talituste kaudu.

Tänu- ja õnnistamistalitus (nagu ka pühitsemine) on oma olemuselt sõnakuulutuse, Jumala kiitmise ja eestpalve talitus. Kogudus tänab ja ülistab Jumalat hoidmise, juhtimise ning Tema loomisandide eest. Ühtlasi palub kogudus Jumala õnnistust inimese käesolevas eluetapis või elusündmuse puhul.

Jumala õnnistus võib konkretiseeruda ka inimkätega valmistatus. Materiaalsete asjade õnnistamine, samuti õnnistatud esemed ja ehitised tuletavad meile meelde Jumala ligiolu, hoolitsust ja tegutsemist maailmas. Eseme ja ehitise puhul tänab kogudus Jumalat, et Jumal on inimeste püüdlusi ja tööd õnnistanud ning seda töö vilja võidakse nüüd kasutusele võtta. Ühtlasi palutakse, et õnnistatud ese või ehitis edendaks inimeste elu ja tugevdaks nendevahelist osadust - oleks inimestele õnnistuseks. Teisalt palutakse õnnistatavale Jumala varju ja hoidmist õnnetuse, kannatadasaamise ja hävimise eest.

Õnnistatakse esemeid ja ehitisi, mis on oma olemuselt seotud Jumala loomistööga, mis suunavad inimesi tänule, kiitusele ja eestpalvele ning milles väljendub inimese eriline side Jumalaga.

Kõige levinumad õnnistamistalitused on kodu õnnistamine, risti vm vaimuliku sümboli õnnistamine, asutuse või organisatsiooni lipu õnnistamine, tööpaiga õnnistamine, haridus- või hoolekandeasutuse õnnistamine.

Eestlasele on kodu alati olnud püha. On loomulik, et koguduseliikmed paluvad vaimulikul õnnistada oma uut kodu. Nõnda väljendatakse oma suhtumist kodusse – see pole mitte üksnes eluase, vaid ka usu praktiseerimise, teenima ja armastama õppimise ning vaimuliku kasvamise paik. On väga oluline, et me õpiksime oma kodudes Jumalat pühaks pidama, Teda kiitma ja tänama ning Tema poole palvetama.

Õnnistamistalituse ülesehituse ja üksikasjade osas saad nõu ja abi koguduse õpetajalt.

|↑ üles|