KOGUDUSE ELU  Liikmed

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU

Liikmed

Ankeet

Lapsed

Noored

Eakad

Muusika

Koolitused

Misjon

Oikumeenia

Projektid

Sõpruskogudused

Arengukava


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBLIIKMED

Järva-Jaani kogudus on tegutsenud selles paigas üle 760 aasta. Kiriku ajaloost on teada, et esimene ristimine toimus siin 1220. aastal ja 1253. aastal pidas katoliku preester  jumalateenistust. Kogudusel on olnud paremaid ja raskemaid aegu, aga Jumala abiga oleme püsima  jäänud ja järjepidevalt oma tööd teinud. Viimase kümne aasta jooksul on kogudus kasvanud ja liikmeskond noorenenud. Koguduses on palju tegusaid inimesi, kes oma aega ning andeid panustavad koguduse elu edendamiseks. Südamlik tänu siinkohal kõigile!

Järva-Jaani kogudusse kuulub üle 450 inimese (hinged ehk kõik ristitud), kellest liikmeannetust tasus 2013. aastal 180 liiget.

Koguduse liikmeks saab inimene ristimise kaudu. Koguduse täieõiguslikuks liikmeks saab inimene leeriõnnistamisel. Sellega saavad inimesele osaks ka kõik koguduse liikme õigused ja kohustused. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel: valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks. Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös, kasvades usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Koguduse liikmeks võib saada ka ületulekuga teisest kogudusest näiteks elukoha vahetamise korral. Sel juhul tuleb minna elukohajärgse koguduse õpetaja juurde, kes saadab eelmise koguduse õpetajale kirjaliku kirikutähe nõudmise. Too omakorda läkitab uude kogudusse kirikutähe, mis kinnitab inimese isikuandmeid ja täisõiguslikuks kiriku liikmeks olekut.

|↑ üles|