KOGUDUSE ELU  Misjon

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU

Liikmed

Lapsed

Noored

Eakad

Muusika

Koolitused

Misjon

Oikumeenia

Projektid

Sõpruskogudused

Arengukava


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBEELK Misjonikoor

MISJON

Misjonitöö kätkeb endas väljapoole kogudust suunatud kuulutustööd. Meie koguduses on vabatahtlikuna ametis misjonisekretär Anneli Linde, kes osaleb kiriku misjoniüritustel, hoiab ühendust EELK Misjonikeskusega ning annab edasi teavet misjonitööst Eestis ja välismaal.

28.09.2013.aastal toimus meie kirikus  Muusika ja sõna õhtu „Eks teie tea, et te Jumala tempel olete“, kus sõna, laulu ja muusikaga teenis kaasa EELK Misjonikoor.

Misjonitööst huvitatuil palume võtta ühendust koguduse õpetaja või koguduse sekretäri Anneli Linde`ga tel 52 785 67 või meiliaadressil: anneliolgo@gmail.com

|↑ üles|