TÄNAME 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBJa olge tänulikud! Kl 3:15b

Südamlik tänu koguduseliikmetele, kes olete toetanud oma kogudust liikmeannetusega!
Iga liikme panus meie koguduse töösse on väga vajalik, sest teie toetusega saame edendada koguduse elu ja täita meie põhikirjalisi ülesandeid.

Suur tänu kõigile, kes annetasid 2013. aastal kiriku tornikiivri restaureerimise ja altarikatete soetamise heaks!

Täname sõpruskogudusi Tönisvorstis, Virratis ja Kälvias ning Järva-Jaani valda, kelle toetuse abil sai pastoraadi kõrvalhoone 2013. aasta detsembris uue katuse!

Jumal õnnistagu ande ja annetajaid!

|↑ üles|