ANNETUSED 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED

Liikmeannetused

Talituste annetused

Sihtotstarbelised annetused


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBAnnetused

Kuidas kirik ja kogudus ennast majandab?

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks.

Millest elab Järva-Jaani kogudus?

Koguduse peamisteks sissetulekuallikateks on liikmeannetused, kiriklike talituste annetused, üüri- ja projektitulud, sõpruskoguduste toetused ja kohalike omavalitsuste tegevustoetused.

KIRIKU EELARVE (.pdf) »

|↑ üles|