ANNETUSED  Liikmeannetused

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED

Liikmeannetused

Talituste annetused

Sihtotstarbelised annetused


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBLiikmeannetused

Mis on liikmeannetus?

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse kui vaimuliku perekonna ees.

09. märtsil 2014 kinnitas Järva-Jaani koguduse nõukogu koguduse liikmeannetuste soovituslikud määrad eurodes ja nende tasumise tähtaja alljärgnevalt:

  • Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 319 €, liikmeannetus kuus - 3,19 €, liikmeannetus aastas - 38,28 €). Vaata tabelit teksti lõpus.
  • Liikmeannetust on võimalik tasuda ka osade kaupa näiteks kord kvartalis või sõlmides pangas igakuise püsimaksekorralduse.
  • Koguduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielikult liikmeannetuse tasumisest. Selleks esitab koguduseliige juhatusele kirjaliku avalduse.
  • Liikmeannetus õpilastele ja kindla sissetulekuta koguduseliikmetele on koguduse nõukogu otsusega 15 eurot aastas.
  • Liikmeannetused palume tasuda 1. Advendiks ehk uue kirikuaasta alguseks.

Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse kantseleis või ülekandega koguduse arveldusarvele EE191010702010401000 (maksekorraldusele palume märkida annetaja ees- ja perekonnanimi ning selgitus: 2014. aasta liikmeannetus). Liikmeannetuse ülekandmiseks soovitame sõlmida pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab Sinu toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale. Vaata tabelit all.

Kuidas saada tagasi kogudusele tehtud annetustelt kinnipeetud tulumaks?

Kogudustele tehtavad annetused on TULUMAKSUVABAD – see tähendab, et Sul on võimalik deklareerida kogudusele tehtud annetused oma tuludeklaratsioonis ning Maksu- ja Tolliamet tagastab Sulle nende pealt arvestatud tulumaksu. Vajadusel väljastab koguduse kantselei sellekohase tõendi.

Kogudus edastab 1. veebruariks Maksu-ja Tolliametile andmed nende liikmete kohta, kelle isikukoodi teame ja kes ei ole teatanud oma andmete mitte edastamise soovist.

Mida kogudus Sinu annetusega teeb?

Liikmeannetus ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel. Koguduse tegevus saab olla jätkusuutlik üksnes siis, kui liikmed oma iga-aastased annetused tasuvad. Kogudus on nagu perekond, mille igal liikmel on võimalus ja kohustus ühistes tegemistes ja ettevõtmistes nõu ja jõuga abiks olla.

Annetusi vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: üheltpoolt püsikulud (kiriku ja pastoraadi majanduskulud, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, kontserdid, leerikoolid, kirikukassamaksud ja palju muud.

Kas annetamine on ainult kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele. (Pauluse 2. kiri Korintlastele 9: 7-8)

Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Paljud kristlased on kogenud, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks. Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust. (2. kiri Korintlastele 9:6).

Täname südamest kõiki koguduse liikmeid, kes tegid 2014. aastal oma liikmeannetuse ja annetasid meie kiriku tornikiivri restaureerimise ja altarikatete soetamise heaks!

VAATA LIIKMEANNETUSTE TABELIT (.pdf) »

|↑ üles|