ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEB
Hea Järva-Jaani koguduse liige, kiriku külastaja ning rahu ja hingekosutust otsija!
Seoses COVID-19 pandeemiaga on kogudusetöö organiseeritud 3.-28. märtsini järgnevalt:
1. Järva-Jaani kirik on avatud pühapäeviti jumalateenistuse ajal kell 11.00-12.00. Võimalus on süüdata küünlaid, kuulata piiblilugemisi ja palvetada. Hoidume kätlemisest, desinfitseerime käsi, pinkides hoiame distantsi.
2. Täiskasvanute leerikooli alustame e-leerikursusena ja oma osalemise soovist palume teada anda koguduse kodulehe kaudu rubriigis "Kirjutage meile" aadressil: https://jarva-jaani.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=45...
3. Matusetalitused toimuvad vastavalt vajadusele.
4. Mure, abi ja toetuse soovi puhul võib julgesti pöörduda koguduse õpetaja Katrin-H. Melderi poole telefonil 53435774 või meiliaadrssil: katrinmelder@hotmail.com. Pihi ja armualaua soovi korral on võimalik eraviisiliselt õpetajaga aega kokku leppida.
5. Raadio 7 ja Pereraadio vahendusel on võimalik kuulata piibitunde ja muud vaimulikku programmi ning Vikerraadiost ja Klassikaraadiost hommikupalvusi. Lugegem ka ise Piiblit.
6. Palvetagem jätkuvalt kuni viiruse taandumiseni:
- viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede pärast;
- COVID-19 haigusega nakatunute tervenemise eest;
- eneseisolatsioonis viibivate lähikontaktsete inimeste mittehaigestumise pärast;
- vaktsineerimise positiivse mõju eest;
- arstidele ja meditsiinipersonali eest, et Jumal annaks tarkust, jõudu ja
vastupidavust haigete ravimisel ja nende eest hoolitsemisel;
- kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku,
tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;
- viiruse leviku tõttu töö kaotanud inimeste turvalisuse ja sotsiaalsete tagatiste
pärast;
- majandusraskustesse sattunud ettevõtete ja koguduste püsima jäämise pärast;
- kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;
- kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas;
- et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.
Issanda rahu täitku ja saatku meid ka eriolukorras!

 

← kõik uudised   ↑ üles