ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBJÄRVA-JAANI KIRIKU TORNIFASSAAD

JÄRVA-JAANI KIRIKU TORNIFASSAAD
 
Tänaseks on lõpule jõudnud Järva-Jaani kiriku tornifassaadi restaureerimise II etapp. Tellingud on eemaldatud ja nähtavale on ilmunud uue värvilahendusega Järva-Jaani kirikule 1881. aastal ehitatud kirikutorn. Täpsem on küll öelda, et restaureerimise käigus taastati torni algne värvilahendus ehk põhitoonina hele ooker ning valged karniisid, ehisviil, akna-ja ukseavad ning helehall sokkel. Algne värvilahendus toob esile 19. saj uusgooti torni kaunistused. Hetkel ootab veel uuesti seadistamist torni ajanäitajast kella sihverplaadi seierid.
Tööde käigus puhastati, eemaldati vana krohv, kus see oli võimalik ning krohviti ja värviti uuesti torni esifassaad ja kontraforsid ehk piilarid. Suur tänu toetajatele, kelle annetuste abil saime need tööd tänaseks tehtud: Keskerakond (riigieelarveline toetus), Arctic Finland House OÜ, Järva vald, AS E-Piim Tootmine, Jaanus Murakas, Järva Tarbijate Ühistu, Paistevälja OÜ, Verband des Hauses Schilling, Yves Meyer-Bülow ja Eevi Ross, Ago Lunts, Priit Seire, Kerttu-Maria Prees, Aaro Kõlu, Ülle Kallakmaa, Hilja ja Vello Kivila ning tänu- ja surnuaiapüha kirikulised ning kirikupäeva kohviku läbiviijad ja külalised. Restaureerimistööde maksumuseks kujunes 33 330.- eurot ja töid teostas Kuldstar KS OÜ Kalev Mahlakase juhtimisel ning muinsuskaitselist järelvalvet tegi Nele Rohtla. Puuduvate rahaliste vahendite tõttu jäid tegemata tornifassaadi põhja-, ida- ja lõunaküljed.
Restaureerimistööde jätkamiseks on võimalik anda igaühel ka oma panus, tehes annetuse EELK Järva-Jaani koguduse arveldusarvele: EE191010702010401000 märksõnaga TORNIFASSAAD. Loodame ja palvetame, et saaksime järgmisel aastal töid jätkata, nõnda et kogu kirikutorn koos läänepoolsete kiriku külgedega saaksid uue ilme. Järgmise etapi ehk torni lõuna- ja kiriku läänekülje restaureerimise maksumuseks on 36 300 eurot. Me ei taha olla sajanditevanuse pühakoja lagunemise passiivsed pealtvaatajad, vaid teha ikka endast kõik olenev, et ka meie põlvkond annaks oma väärika panuse pühakoja säilimiseks ning pärandaks tulevastele põlvedele hoole ja armastusega hoitud kiriku. Üheskoos on seda eesmärki alati kergem teostada.
Tänumeeles ja õnnistust annetajatele, tööde teostajatele soovides
koguduse nõukogu ja õpetaja Katrin-H. Melder

← kõik uudised   ↑ üles