TEATED 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBLIIKMEANNETUSTEST

Aasta hakkab peagi lõppema ja tänada tahame ka kõiki liikmeannetajaid, kes on oma annetuse juba teinud. Kui sihtotstarbelised annetused lähevad kindlate tööde teostamiseks, siis liikmeannetused on see osa koguduse sissetulekust, millest finantseerime igapäevast tööd ja millest sõltub suures osas meie koguduse ja kiriku kestmine ning püsima jäämine. Annetusi vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele, milleks on üheltpoolt püsikulud - kiriku ja pastoraadi majanduskulud, töötajate palgad, kantseleikulud ning teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, kontserdid, leerikoolid, kirikukassamaksud ja palju muud.

8. novembriks oli laekunud kogudusele liikmeannetusi 97-lt koguduseliikmelt summas 3571.59 eurot. Koguduse nõukogu on 2016. aasta eelarvesse arvestanud aga 185 liikme annetused summas 6200 eurot. Oleme olnud viimase 15ne aasta jooksul liikmeannetajatelt kasvavaks koguduseks. Ometi on meil üle 100 liikme, kes oma annetusega koguduse elu ei toeta ja see teeb meele kurvaks. Oma panuse andmine ja annetuse tegemine väljendab ju hoolimist ja ka meie ühist vastutust. Meile on antud praegu see aeg ja võimalus oma koguduse elu edendada, ärgem siis olge selles ülesandes ükskõiksed ja hoolimatud.

Liikmeannetuse suuruseks on 1% aasta netosissetulekust, õpilastele ja püsiva sissetulekuta liikmetele 15 eurot aastas. Liikmeannetust saab tasuda pangaülekandega EELK Järva-Jaani koguduse arveldusarvele EE191010702010401000 SEB pangas märksõnaga „liikmeannetus“ või koguduse kantseleis (Pikk 54) teisipäeviti ja neljapäeviti kella 10-13. Toetusannetusi saab teha ka iga heasoovija, märkides pangaülekandele sõna "annetus".

Jumala õnnistust ja rahulikku hingedeaega soovides

koguduse juhatus ja õpetaja

← kõik uudised   ↑ üles