TEATED 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBKOGUDUSE JUHTORGANITE VALIMISED
22.01.2017

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kogudustes seisavad ees korralised juhtorganite valimised. Vastavalt Kirikuseadustikule leiavad need aset üks kord nelja aasta jooksul. Seekordne valmisperiood on, EELK kirikukogu poolt kinnitatuna, 6. novembrist 2016 – 5. märtsini 2017. Valimiste motoks on: Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Vastavalt nõukogu otsusele toimuvad meie koguduse valimised pühapäeval, 22. jaanuaril 2017. Täiskogu koosolek algab jumalateenistusega kell 11.00 kirikus ja sellele järgneb koosolek pastoraadis. Koguduse nõukogu seadis üles 15 kandidaati: Kuno Agan, Gerly Algpeus, Leila Joosepson, Heli Kark, Silva Kärner, Rein Köster, Ingrid Kütismaa, Anneli Linde, Tene Metsma, Lia Ojakõiv, Maimu Plinker, Priit Seire, Riina Seire, Külliki Tamm ja Marine Vanna. Kõik need inimesed on tublid meie kogukonna liikmed.

Kes aga saavad valimistel osaleda ehk oma hääle nendele kandidaatidele anda? Nendeks on koguduse täieõiguslikud liikmed, kes on täitnud viimase kahe aasta jooksul oma kohustused ehk tasunud aasta liikmeannetuse ja käinud vähemalt kord aasta jooksul armulaual. Neid kohustusi on võimalik täita ka valimiste päeval ning seejärel valimistel osaleda. Igal täiskogu liikmel on kuus häält.

Kui täiskogu on oma otsuse teinud, siis uus 13-liikmeline nõukogu valib seejärel enda hulgast neljaliikmelise juhatuse sh juhatuse esimehe, kelle kandidatuuri esitab koguduse õpetaja, revisjonikomisjoni ning sinodisaadikud ja nende asemikud.

Koguduse nõukogu ülesanded on EELK Põhikirja § 55 järgi:

1) olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;

2) koguduse juhatuse liikmete ning sinodisaadikute ja nende asendusliikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;

3) järelevalve koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle;

4) vajadusel audiitori nimetamine;

5) koguduse majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine;

6) koguduseliikme maksude ja nende tasumise tähtpäevade kinnitamine;

7) muud kirikuseaduses ettenähtud ülesanded ja kohustused.

http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/

 

Tere tulemast koguduse juhtorganite valimistel osalema!

Õnnistussooviga

Katrin-Helena Melder

Koguduse õpetaja

 

← kõik uudised   ↑ üles