TEATED 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBKOGUDUSE UUS NÕUKOGU ASUS AMETISSE
22.01.2017

EELK Järva-Jaani koguduse täiskogu kogunes pühapäeval, 22. jaanuaril k.a. jumalateenistusele ja seejärel pastoraati oma töökoosolekule, et valida uueks tööperioodiks koguduse juhtorganid. 77st täiskogu liikmest olid kohal 40. Esmalt andis koguduse õpetaja lühikese ülevaate koguduse möödunud nelja aasta tegemistest. Selle tööperioodi suuremateks projektideks olid kiriku tornikiivri ja katuste restaureerimine, kõrvalhoone katusekatte vahetus, Interneti kodulehekülje loomine, altaritekstiilide ja pastoraadi suure saali sisustuse soetamine, kihelkonnapäevade ning talgute korraldamine, pastoraadi pargi korrastamine ja ka  sõpruskoguduste külaliste vastuvõtt. Eriliseks sündmuseks oli kindlasti 2016. aastal esmakordselt EELK suurürituse ehk Noortefestivali JÄPE „Armastuseks loodud“ korraldamine Järva-Jaanis. Tänu annetajatele saime osta led-pirnid kiriku kroonlühtritesse ja esimese lühtrigi restaureeritud. Igasse aastasse on jagunud ristimisi ja leere, kontserte, jätkunud on laste- ja noortetöö. Uute ettevõtmistena saime osa regilaulumissast ja Kirikute ööst. Kui vaadata koguduseelule statistilistest numbritest lähtudes, siis võib kokkuvõtvalt öelda, et koguduseelu on saavutanud stabiilsuse ning oleme igati elujõulised.

Käesoleva aasta valimisteks oli koguduse nõukogu üles seadnud 15 kandidaati, kellel oli võimalus enne valimiste juurde asumist ennast täiskogule tutvustada ning vastata ka küsimusele: Miks on koguduseelus kaasalöömine tema jaoks oluline? Vastused sellele küsimusele olid julgustavad, lootustandvad ja rõõmustavad: kristlasena ja koguduseliikmena on loomulik panustada oma aega, andeid ja teadmisi ning oskusi ka koguduseelu edendamiseks; kirik on meie identiteet ja on hea meel seda hoida ja säilitada; oluliseks ajendiks on ka perekondlik traditsioon ja olla selle põlvest-põlve pärandatud tavade jätkajad; samuti toodi välja ka usu olulisus igapäevaelus ning tahet kaasa aidata; mitmete seniste kandidaatide jaoks on kogudusetöö olnud juba aastatepikkune ja tõdeti, et hea meel on näha, kuidas koguduseelu on aastatega edenenud ja anda sellesse jätkuvalt oma osa. Tõepoolest, iga inimese väikseimgi panus muudab koguduseelu aktiivsemaks, rõõmsamaks ning ka nähtavamaks.

Valimised kulgesid rahulikult ning koguduse nõukogu liikmeteks osutusid valituks: Kuno Agan, Gerly Algpeus, Heli Kark, Silva Kärner, Rein Köster, Ingrid Kütismaa, Anneli Linde, Tene Metsma, Lia Ojakõiv, Maimu Plinker, Priit Seire, Riina Seire, ja Marine Vanna, asemikeks Leila Joosepson ja Külliki Tamm. Juhatuse esimeheks valiti Kuno Agan, aseesimeheks Priit Seire ning liikmeteks Silva Kärner ja Rein Köster. Revisjonikomisjoni liikmed on Lia Ojakõiv, Heli Kark ning Anneli Linde. Sinodisaadikud on Kuno Agan ja Tene Metsma ning nende asemikud Priit Seire ja Rein Köster.

Uue juhatuse ja nõukogu ülesandeks saab kiriku katuste restaureerimise lõpuleviimine, käärkambri restaureerimine, kiriku vertikaalplaneerimine, aga ka kindlasti koguduseelu elavdamine ja üha rohkemate kogukonna liikmete kaasamine. Uue koguduse nõukogu ametisse õnnistamine toimub pühapäeval, 26. veebruaril kell 11.00 jumalateenistusel kirikus ja sellele järgneb korraline töökoosolek pastoraadis! Õnnistust ja rõõmu uuele nõukogule Jumala ning koguduse teenimisel!

← kõik uudised   ↑ üles