TEATED 

ESILEHELE

TEATED


KALENDER


TÖÖTEGIJAD


JUMALATEENISTUS


TALITUSED


KOGUDUSE ELU


ANNETUSED


KIRIK


PASTORAAT


TÄNAME


FOTOALBUM


LINGID


MEEDIA


SISEVEEBJÄRVA-JAANI KIRIKU KÄÄRKAMBRI RESTAUREERIMINE

2018. aasta augustis alustasime Järva-Jaani kiriku käärkambri restaureerimistöödega, kuna käärkambri katus oli avariiline, kahjustatud olid kõik puitkonstruktsioonid, lagi ja müürid, samuti puudub ruumis elektrisüsteem, restaureerimist ootavad ruumi seinad, uksed, aken ja välistrepp. Muinsuskaitseameti programmist „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ eraldati kogudusele katusetöödeks 10 500 eurot ja sellele lisandus Keskerakonna riigieelarveline sihtotstarbeline toetus 12 000 eurot ehk kokku 22 500 eurot. Oleme väga tänulikud nende toetuste eest! Katuse, müüritööde ja lae restaureerimistööd maksid kokku 28 440.40 eurot, millele lisandus veel projekti autori- ja muinsuskaitselise järelevalve tasu 1560 eurot.
Töödeks puuduva summa leidmiseks kuulutas koguduse nõukogu välja sihtotstarbeliste annetuste kogumise. Südamlik tänu siinkohal kõikidele annetajatele, kes oma abikäe kogudusele ulatasid: Järva Vallavalitsus, Järva Tarbijate Ühistu, Verband des Hauses Schilling e.V., Meelis Mändla, Aivi Orgla, Maimu Plinker, Lea Seppet, Eeka Rõmmelgas, Erika Vahemest, Linda Avi, Elmar Avi, Anne Kaldas, Karen Klandorf, Mairis Niitsalu, Vilma-Viive Melder, Tiina Võsu, Edith Brose ja anonüümsed annetajad! Annetusi kogunes kokku 8 885 eurot. Esimene etapp töödest sai kõigi teie kaasabil 25. oktoobriks lõpuni viidud! Südamlik tänu Kuldstar KS OÜle väga hea töö eest ning Nele Rohtlale Mõisaprojekt OÜst autori- ja muinsuskaitselise järelevalve teostamise eest!
Kuid kogu käärkambri restaureerimine vajab veel lõpule viimist. Ruumis puudub endiselt elektrisüsteem, restaureerimist ootavad ruumi seinad, uksed, aken ning välistrepp. Nende restaureerimistööde maksumuseks on Kuldstar KS OÜ hinnapakkumise alusel 22 031,28 eurot. Seetõttu jätkame annetuste kogumist, sest käärkambri restaureerimise lõpule viimine saab teostuda ikka ühisel jõul. Me ei taha olla lagunemise ükskõiksed pealtvaatajad, vaid ikka need, kes püüavad teha kõik endast oleneva, et meie pühakoda võiks säilida ka tulevastele põlvedele. Restaureeritud käärkambris on võimalik siis talvel läbi viia jumalateenistusi ning ristimis- ja väiksemaid matusetalitusi ja seda juba soojas ruumis.
Järva-Jaani kiriku käärkambri restaureerimist on võimalik jätkuvalt toetada, tehes annetuse EELK Järva-Jaani koguduse arvelusarvele EE191010702010401000 märksõnaga „KÄÄRKAMBER“. Annetused on tulumaksuvabad ja selle saamiseks palume ülekande selgitusse märkida lisaks isikukood. Jumal õnnistagu kõiki lahkeid annetajaid ja toetajaid!
Õnnistussooviga koguduse juhatus ja õpetaja Katrin-Helena Melder

← kõik uudised   ↑ üles